livemarks

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w Mędrzechowie

       Jak każdego roku również i obecnie mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość uczestniczenia w uroczystych obchodach Święta 3 maja - 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączonego z odpustem parafialnym ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Obchody tego podwójnego święta zorganizowane zostały przez samorząd gminny i parafię.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod Urzędu Gminy do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 11 odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Suma Odpustowa, w intencji ojczyzny, zamówiona przez Wójta i Radę Gminy Mędrzechów.

We Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych parafian i gości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina, Wójciny, Woli Mędrzechowskiej, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie wraz z młodzieżą i nauczycielami, poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich z Kazimierzem Bernatem oraz uświetniająca całą uroczystość orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej.

Po nabożeństwie orszak prowadzony przez orkiestrę przeszedł pod pomnik, gdzie odbyła się dalsza patriotyczna część uroczystości.

 Po odegraniu Hymnu Państwowego i powitaniu wszystkich przybyłych gości ; głos zabrał Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, który w swoim wystąpieniu nawiązał do znaczenia Konstytucji 3 maja, podkreślił, że : Trzeciego maja 1791 roku nasi przodkowie podjęli ambitną próbę dogłębnej reformy Państwa. Uchwalenie konstytucji przez Sejm Wielki było wówczas aktem przełomowym zarówno w sensie politycznym jak i moralnym …. Również dziś 3 Maj przypomina nam o wolności w naszym obywatelskim życiu, szczególnie nakazuje nam współczesnym mieszkańcom Europy, a od 15 lat członkom Unii Europejskiej dbać o polskie tradycje i wartości.

Musimy pamiętać, że w Narodzie Polskim istnieje siła, która potrafi podźwignąć z upadku i klęski. Stworzyć dzieło postępowe, czego dowodem stała się konstytucja 3 Maja”.

 

Wójt podziękował także wszystkim za udział w naszych lokalnych obchodach narodowego święta.

Wyrazem pamięci i czci oddanym wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności na przestrzeni dziejów - było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych :

 - w imieniu społeczeństwa Gminy Mędrzechów i gminnych władz samorządowych wiązankę złożył Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Brożek oraz radną Bernadetą Światłowską

- w imieniu Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz własnym - Barbara Pobiegło Radna Rady Powiatu

- w imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Józefa Hallera w New Britain wiązankę złożył Kazimierz Wnuk z majorem Kazimierzem Bernatem.

- w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych - wiązankę złożył Prezes Jerzy Kaczówka wraz z druhami strażakami,

- w imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wiązankę złożyli Kazimierz Światłowski, Czesław Szarkowski, Grzegorz Liguz.

-w imieniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości - Eugeniusz Trzepacz, Kazimierz Mastalerz, Mariusz Stachura, Karina Trzepacz.

- w imieniu młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w Mędrzechowie wiązankę złożyli uczniowie.

- w imieniu Domu Radosnej Starości w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Mikosz.

- w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie : „ Przyjazny Świat” - wiązankę złożył Prezes Leszek Trójniak

- w imieniu Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie wiązankę złożyła Kmiecik Renata.

Minutą ciszy uczczono pamięć poległych za wolność naszej Ojczyzny.

Podniosłego charakteru dodała wspólnie odśpiewana rota.

Na zakończenie uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego.

Wartę pod pomnikiem zapewniła Jednostka Strzelecka nr 22/21 im. III Pułku Strzelców Podhalańskich w Mielcu.

Całość prowadziła Edyta Jurczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

 

Galeria>>