livemarks

Do 31 marca 2019 r. można jeszcze składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz.  428) która weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r. przedłużono termin składania wniosków o zwrot rolnikom przedmiotowego podatku akcyzowego do dnia 31 marca 2019 r.