OSP Wójcina - historia jednostki

Opublikowano: wtorek, 18, wrzesień 2012 10:38
Arkadiusz Trębaczewski

OSP WójcinaPowstanie jednostki OSP Wójcina datuje się na 1922 rok. Z tego też okresu pochodzi pompa strażacka która została przydzielona na wyposażenie strażaków. Jednostka funkcjonowała do 1939 roku, kiedy to II wojna światowa przerwała jej działalność.

Po wojnie na nowo powołano jednostkę, która podjęła starania w celu zbudowania własnej siedziby. Do tej pory bowiem miejscem ich zbiórek był stary drewniany budynek. Starania ówczesnego prezesa jednostki Wojciecha Kościenia i sołtysa Józefa Święcha oraz zaangażowanie mieszkańców wsi Wójcina doprowadziły do wybudowania nowoczesnego w tym okresie Domu Ludowego.

22 lipca1967 roku oddano do dyspozycji strażakom wybudowany Dom Strażacki, który mieścił się właśnie w budynku Domu Ludowego i do dziś stanowi siedzibę jednostki. W tym czasie strażacy otrzymali również na wyposażenie nową pompę spalinową. Do 1986 roku prezesem straży był Władysław Węgiel. Po nim funkcję tę przejął Eugeniusz Stępień, który sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. W 1992 roku, w 70 rocznicę powstania OSP Wójcina jednostka otrzymała sztandar, który obecnie wraz z delegacjami reprezentuje straż na wszystkich imprezach lokalnych. W tym też okresie powstało również ogrodzenie wokół Domu Strażaka oraz brama wjazdowa.

W 1999 roku jednostka otrzymała na wyposażenie samochód marki ?nysa?, a dodatkowo wyremontowano Dom Strażaka.