Dokumenty do pobrania

Opublikowano: wtorek, 09, luty 2016 13:04
Arkadiusz Trębaczewski
Ulotka - Jak segregować śmieci
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mędrzechów za 2018 r
 
Podatki:

Wzory formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

pdf-slim Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów na 2021 rok

pdf-slim Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2021 rok

pdf-slim Wysokość stawek podatku rolnego na 2021 rok

word Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf-slim DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - na której zamieszkują mieszkańcy obowiązująca do dnia 01.08.2016 r.

word DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - na której zamieszkują mieszkańcy obowiązująca od dnia 01.01.2020 r.


Działalność gospodarcza:


Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

 

Akty prawne:


Statut gminy - pobierz pdf

Zmiana w statucie - pobierz pdf

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Mędrzechowie - pobierz pdf

Uchwały Rady Gminy