Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Opublikowano: wtorek, 19, czerwiec 2018 13:50
Arkadiusz Trębaczewski
       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą o informowanie podmiotów prowadzących produkcję pierwotną (rolników) i działalność  w zakresie dostaw bezpośrednich o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Powyższy obowiązek wynika  z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 149 z późn. zm.). Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.  
       Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 2  do rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia  29 maja 2007 r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzania  zakładów  produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007r. Nr 106, poz. 730). Wniosek  o wpis  zakładu  do  rejestru  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  ( banner  - wnioski do pobrania) lub w siedzibie stacji.