Informacja - zwrot podatku za olej napędowy

Opublikowano: czwartek, 25, luty 2016 15:17
Arkadiusz Trębaczewski
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2016 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W sprawie zwrotu podatku należy zgłaszać się do Urzędu Gminy Mędrzechów pokoju 10 z fakturami VAT za okres od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
do 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
do 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy Mędrzechów
mgr inż. Krzysztof Korzec