Harmonogram wywozu odpadów

Opublikowano: wtorek, 11, luty 2020 08:31
Arkadiusz Trębaczewski
Harmonogram wywozu odpadów
 
ulotka smieci

Informacja o osiągniętym   poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,   poziomie recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,. szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz  poziomie  recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów  inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe oraz o podmiotach prowadzących na terenie Gminy Mędrzechów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.